Giáo án dạy bơi

Hướng Dẫn Học Bơi Cho Người Chưa Biết Bơi
February 20, 2016
Làm Thế Nào Để Biết Bơi
February 20, 2016

Giáo án dạy bơi

Chào mừng bạn đến với DayBoiVietNam.com . Liên hệ 0934.027.123 để được nhân viên tư vấn về trường dạy bơi

I. Dạy làm quen với nước:

Làm quen với nước là khâu quan trọng của dạy bơi ban đầu. Mục đích chính là
làm cho người học tìm hiểu và thử nghiệm được đặc tính của nước để dẫn thích
ứng với môi trường nước. loại trừ tâm lý SỢ nước, bồi dưỡng hứng thú của học
hơi và nắm vững một số động tác cơ bản như cách thở, cách nàm làm nổi người,
lướt nước và đạp nước trước khi học tập các kiểu bơi.

Khi dạy làm quen với nước có độ sâu ngang thât lưng hoặc ngang ngực,
cần tăng cường giáo dục ý thức tổ chức, kỷ luật và đảm bảo an toàn.

II. Bài tập đi lại, nhảy và nhìn người vào trong nước:

– Đây là những bài tập đầu tiên khi học bơi nhằm giúp người học có cảm
giác về lực cân của nước, áp lực và lực nổi, biết các giữ thăng bằng trong nước.
Khi đi bộ và nhảy trong nước, thân người phải đúng thằng nếu không dễ bị đồ
ngã.

– Học sinh lần lượt xuống nước, tay đặt và quạt trong nước nhẹ nhàng và
dắt tay nhau. Thân người đứng thằng, dùng nừa bàn chân trước đi trong nước về
trước, ra sau, sang bên cạnh. Tiếp đó đạp chân vào dây bể nhẩy lên trên, ra
trước, ra sau và sang bên cạnh. Học sinh cần làm theo sự hướng dẫn của giáo
viên.

– Đứng trong nước. hai bàn tay đặt trong nước và vuông góc với mặt nước
để đầy nước ra trước, ra sau và sang bên cạnh. Động tác này giúp học sinh có
cảm giác về lực cân của nước và hiệu lực của đường quạt nước.

– Một mình đi bộ, nhảy trong nước hoặc tập tổng hợp hay kết hợp với trò
chơi dưới nước.

III. Bài tập thở:

– Hít sâu vào bằng miệng Ở trên mặt nước, sau đó dùng miệng và mũi thở
ra trong nước đều và chậm (chủ yếu thở bằng miệng). Bài tập này giúp học sinh
biết cách thở khi tập hơi.

Nín thở: Vịn tay vào thành bề hoậc bám tay nhau vào đồng đội, hít vào

sâu trên mặt nước bằng miệng, sau đó ngậm miệng, úp mặt xuống nước nín thở

một lát rồi ngẩng mặt lên trên mặt nước, thờ hết ra rồi lại tiếp tục hít sâu vào.
Thời gian nín thở trong nước tăng dần

– Khi ngụp xuống nước thì chỉ ngụp mặt, phải ngụp từ từ, sau đó ngụp cả
đầu vào trong nước.

Thở ra: Dùng miệng thở ra chậm và đều trong nước, không cần thờ hết,

phần sau của thở ra thì vừa thở ra vừa ngẩng đầu. Khí miệng sắp rời khỏi mặt
nước thì dùng sức thở mạnh khi ra.
– Thờ ra, hít vào liên tục; Giống bài tập trên. cần tập liên tục từ 3-5lần, sau đó
tăng lên 20- 30 lần. Hít vào phải nhanh và sâu, thở ra cần chậm và đều. Giữa thở
ra và hít vào cần có một giai đoạn ngắn nín thở. Lúc thở ra cần chủ ý: Khi miệng
sắp nhỏ lên khỏi mặt nước thì dùng sức thờ mạnh ra tiếp, sau đó hít vào. Bài tập
này cần tập lặp lại nhiều lần. Sau đó có thể tập quay nghiêng đầu để hít thở
(giống thủ trong bơi trườn sấp).

IV. Tập nổi người va đứng trong nước:

Mục đích là giúp học sinh có cảm giác về lực nổi của nước, biết cách giữ
thăng bằng và nổi trong nước để loại trừ tâm lý sự nước.

– Tập ôm gối nồi người: Đứng tại chỗ, sau khi hít vào sâu, ngồi xuống, từ
từ cúi đầu, hai tay ôm gối. Sau đó đạp nhẹ mũi bàn chân vào đây bè để thân
người nổi trên mặt nước.

– Khi đứng lên hai tay đưa ngang về trước, bàn tay ép xuống nước, đồng
thời ngẩng đầu, hai chân duỗi xuống dưới đáy bè. Bài tập này còn gọi là “cái
phao“.

– Tập nồi người đang tay, chân: Hai chân đủng tháng, hai tay thả lỏng
duỗi về trước. Sau khi hít vào sâu, thân người thả lỏng duỗi về trước. Sau khi hít
vào sâu, thân người ngả nhoài về trước và cúi đầu thành tư thế nằm sấp và nổi
lên mặt nước, tay và chân duỗi thẳng tự nhiên. Bài tập nổi này còn gọi là “con
sứa”.

Khi đứng lên thì hóp bụng, co chân, hai tay ấn xuống nước, đồng thời cúi
đầu, duỗi thẳng hai chân, bàn chân đạp vào đây bể và đứng lên.

V. Lướt nước:

Đây là động tác cơ bản của các kiểu bơi, là nội dung tập luyện chính trong

giai đoạn làm quen với nước.
VI. Đạp nước:

Người mới học bơi cần nắm được cách đạp nước (bơi đừng) để đầu nổi
trên mặt nước mới có thể loại trừ tâm lý sử nước, tăng cường được cảm giác an
toàn. Thực tế chứng minh rằng, người mới học bơi chỉ cần 2- 4 buổi học bơi là
biết đạp nước.

VII. Những điểm cần chủ ý khi dạy làm quen với nước.

– Khi dạy bơi cho người mới học, cần phải có kỷ luật nghiêm, tổ chức lớp
chặt chẽ đề đảm bảo an toàn.

– Nin thờ trong bài tập hít thở đổi với người mới học là tương đổi quan
trọng để loại bỏ tâm lý sự nước. Trong thời gian nín thở từ ngân đến dài, nín thở
được dài là điều kiện cần thiết để làm nổi người và lướt nước, đồng thời tạo điều
kiện để học các kiến boi thể thao tiếp.

– Người mới học hơi thở ra trong nước sẽ khó khăn. Để thực hiện tốt động
tác này, cần hướng dẫn họ trước tiên thổi thành bọt nước trên mặt nước hoặc
thổi những vật nổi nhẹ như quả bóng bản… sau đó tập úp miệng vào trong nước
và thổi đều thành bọt nước nhỏ, tiến tới tập thở ra trong nước. Không nên nhắn

mạnh việc dùng mũi đề thở ra với người mới bọc, bởi vì nếu dùng mũi thở ra thì
cũng dễ dùng mũi hít vào, như vậy rất tế bị sặc nước. Khi miệng vừa nhỏ lên
khỏi mặt nước thì thở ra mạnh tiếp đó hít vào nhanh và sản.

Cần nắm vững tư thế thân người khi lướt nước đề cao thuận lợi cho việc
học các kiểu boi.

– Khi đạp nước cẩu thả lỏng cơ bắp và làm theo nhip nhất định, nhấn
mạnh thể nghiệm cảm giác tay và chân; động tác cần làm chậm và có nhịp điệu.

– Nếu dạy bơi ở nơi nước sản, cần đặc biệt chú ý biện pháp an toàn. Có
thể sử dụng phao nổi để tập làm quen với nước.

0934 027 123
Địa Chỉ